Zebranie wiejskie w dniu 9 września

Zawiadamiamy mieszkańców Hermanowic, że w dniu 9 września o godzinie 11/15

tj niedziela w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie wiejskie dotyczące podziału

Funduszu Sołeckiego na 2019 rok.

W zebraniu weźmie udział Wójt Gminy Przemyśl.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w Zebraniu.

Sołtys: Grzegorz Finik