10 Lecie Akcji Katolickiej Parafii Hermanowice

10 Lecie Akcji Katolickiej Parafii Hermanowice

Niech Będzie Cześć i Chwała Bogu w Trójcy  Świętej Jedynemu za dar powstania Akcji Katolickiej w parafii  Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Hermanowicach.

10 0sobowa grupa parafian przy współpracy z ks. proboszczem Janem Szmyd podejmuje  inicjatywę założenia parafialnego oddziału Akcji Katolickiej. Ze, statutem i celem działania  zapoznaje nas z ramienia DIAK  Pan Bolesław Melnik . I tak po roku przygotowań w patronalne święto Akcji Katolickiej Chrystusa Króla w przemyskiej Archikatedrze z rąk j. e. Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika  po uprzedniej uchwale Diak odbieramy akt  powołania parafialnego Oddziału.

Zaczynamy naszą działalność w 2006 roku.

Swoją pracę w AK zawierzamy Matce Bożej Królowej Polski patronce naszej parafii.

Parafialny oddział przy współpracy z innymi organizacjami kościelnymi i samorządowymi podejmuje starania o wystrój kościoła, buduje  kapliczki Ku czci Matki Bożej Fatimskiej i Najświętszego Serca Pana Jezusa. Współorganizuje nabożeństwa  : Fatimskie, ku czci Serca Pana Jezusa, nabożeństwo Papieskie, inicjuje śpiew godzinek ku czci Matki Bożej, prowadzi Koronkę do Bożego Miłosierdzia w niedziele i święta. Organizuje pielgrzymki do sanktuariów Matki Bożej. Na comiesięcznych spotkaniach rozważa pismo święte, katechezy z roku, podejmuje modlitwy za parafię księży, za misje i inne. Współorganizuje festyny i pikniki szkolne, organizuje spotkania opłatkowe dla całej parafii. Prowadzi stronę internetową naszej miejscowości. POAK uczestniczy w przygotowaniu świąt Narodzenia Pana Jezusa i Wielkiej Nocy, Odpustu Parafialnego. Prowadzi akcje pomocowe materialne i duchowe dla potrzebujących pomocy, współpracuje z powstałym  Bractwem trzeźwościowym, różami różańcowymi, radą duszpasterską oazą młodzieżową, a przede wszystkim z ks. proboszczem.

Należy zaznaczyć fakt iż w ciągu 10 lat nie było tak ani razu aby nie odbyło się miesięczne spotkanie parafialnego Oddziału Za te wszystkie inicjatywy duchowe i materialne dziękujemy Panu Bogu, Matce Najświętszej  i ludziom dobrej woli.

W roku 10- lecia działalności  chcemy jako POAK podziękować ks. Asystentowi Diecezjalnemu Józefowi za wsparcie i wskazywanie drogi do Pana Boga, ks. proboszczowi za trud głoszenia słowa Bożego i opieki nad oddziałem, oraz księżom z dekanatu.

Dziękujemy za współpracę Grzegorzowi Finikowi sołtysowi naszej miejscowości i radzie sołeckiej.

Szczególne słowa podziękowania dla pani dyrektor szkoły im ks. Jana Twardowskiego Grażyny Hataś i nauczycieli za życzliwe podejście  i współpracę.

Dziękujemy również panu Sławomirowi Jakubcowi  katechecie naszej szkoły za pomoc przy organizacji nabożeństw i uroczystości.

Dziękujemy za współpracę wszystkim organizacjom kościelnym z naszej parafii.

Bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę POAK z Dekanatu i Archiprezbiteratu.

 

Dziękujemy za bardzo dobrą współpracę i obecność pani Lucji Podbilskiej  odpowiedzialnej za nasz Archiprezbiterat.

Myślę, że najlepszym podziękowaniem będą słowa z pisma świętego:

„Niech Wam Pan Błogosławi i Strzeże, Niech obdarzy Was Swym Pokojem”.

Na dalsze lata posługi dla Kościoła, parafii i ojczyzny swą działalność powierzmy Matce Bożej odnawiając Akt Oddania się w opiekę.

Prosimy ks. proboszcza o odczytanie aktu oddania, a my powtarzajmy go w naszych sercach.

Za 10 lat istnienia dziękujemy Panu – Ciebie Boga Wysławiamy!

 

Matko Boża, Kalwaryjska Maryjo! My Akcja Katolicka Parafii Hermanowice Dekanat Kalwaria Pacławska wraz z rodzinami powierzamy Tobie nasze posługiwanie, naszą pracę w POAK, Tobie poświęcamy ciało i duszę swoją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,  wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Pozostawiamy Ci  całkowitą swobodę posługiwania się nami dla zbawienia  ludzi,ku pomocy Kościołowi  świętemu,  którego  jesteś Matką.

Chcemy odtąd czynić wszystko z Tobą i dla Ciebie. Wiemy, że  własnymi siłami niczego nie dokonamy, Ty zaś wszystko możesz  wyprosić,  jeżeli to jest zgodne z wolą Twego Syna,  Ty zawsze zwyciężasz.  Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, aby nasze rodziny, parafia i cała Ojczyzna  były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim.

Amen.

Cztanie pisma św. Ryszard Maciołek – POAK Przemyśl Błonie

Modlitwa wiernych: POAK Grochowce  p. Bożena Tomaka

 

Dary ofiarne komentarz:

Czyta: Ryszard Maciołek prezes POAK Przemyśl-Błonie

Akcja Katolicka parafii  ofiaruje jako dar ołtarza obrus haftowany z motywem eucharystycznym, aby Pan Jezus przychodzący do nas we mszy świętej był godnie przyjmowany i uczczony.

Ofiarujemy Chleb  jako ciało Pana Naszego Jezusa Chrystusa dla naszego umocnienia w drodze do nieba

Ofiarujemy Wino jako krew naszego zbawiciela, która obmyła nas z win naszych i ułatwiła nam drogę do Domu Ojca.

Ofiarujemy Kwiaty jako dar wdzięczności naszemu Panu i Bogu za trud  Jego zbawczej męki.

Dary ofiarne niosą:

Bolesław Melnik –  chleb

zakładał AK w naszej parafii z ramienia DIAK

Maria Kanak  – wino

członek POAK Hermanowice

Krystyna Kielar – kwiaty

członek POAK Hermanowice

Stanisław Siuta – dar ołtarza Haftowany obrus

członek POAK Hermanowice

Koronka do Bożego Miłosierdzia prowadziły:

p.Stanisława Czarniecka

  1. Maria Paduch
  2. Krystyna Kielar
  3. Krystyna Gołąb

 

Część Radosną Różańca świętego:

Rozważania i intencje POAK Rybotycze p. Halina Sowa

modlitwę: p. Maria Paduch, p. Bolesław Melnik p. Krystyna Kielar

Akt zawierzenia Ks. Proboszcz Radosław Maziarz

Historia POAK Hermanowice prezes Zbigniew Czerniak

Święty Andrzeju Bobolo nasz patronie miej nas w Swojej opiece!